การดูแลระหว่างจัดฟัน fastbraces

การดูแลระหว่างจัดฟัน fastbraces เมื่อเราทำการจัดฟัน เครื่องมือจัดฟันย่อมส่งผลให้ทำความสะอาดฟันยากขึ้น อีกทั้งการจัดฟันยังใช้เวลาในการจัดนานถึง 2 – 4 ปี ดังนั้นหากมีการดูแลฟันไม่ดีในช่วงนี้ก็อาจส่งผลให้ฟันผุและเหงือกอักเสบได้

1. แปรงฟันให้สะอาด จำเป็นต้องให้ความสำคัญและพิถีพิถันอย่างสูง เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลให้เกิดฟันผุ มีกลิ่นปาก เหงือกอักเสบ และเสียบุคลิกภาพ เมื่อฟันผุแล้วก็อาจทำให้การจัดฟันครั้งนี้ไม่สำเร็จ ดังนั้นเราต้องแปรงฟันนอกเหนือจากตอนเช้าและก่อนนอน โดยต้องแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้แปรงสีฟันกับยาสีฟันที่ใช้สำหรับการจัดฟัน ใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดใต้ลวด และใช้ไหมขัดฟันในซอกหรือจุดที่แปรงทำความสะอาดไม่ถึงอีกด้วย โดยเลือกใช้ไหมที่ออกแบบมาสำหรับการจัดฟันโดยเฉพาะเช่นเดียวกัน

2. ไม่กัดของแข็งหรือเหนียว เพราะหากแข็งเกินไปจะทำให้วัสดุที่ใช้จัดฟันเกิดความเสียหายหรือหลุดออก และฟันที่กำลังจัดเกิดการแตกและบิ่น เช่น การกัดวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือแม้กระทั่งการกัดเล็บ รวมทั้งพฤติกรรมที่มีผลกับการจัดฟันอย่างเช่นใช้ลิ้นดุนเครื่องมืดจัดฟันเล่น

3. หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ฟันผุ เป็นการช่วยลดจุลินทรีย์ในช่องปาก ส่งผลให้การทำความสะอาดเป็นไปได้ดีและง่ายขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทของหวาน ขนม ทอฟฟี่ และน้ำอัดลม

4. ควรรับการตรวจฟันทุก 6 เดือน เพื่อขูดหินปูนและเป็นการเฝ้าระวังกับป้องกันฟันผุหรือเหงือกอักเสบ

การจัดฟันนับว่ามีผลดีและอาจมีปัญหาได้พอๆ กัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจที่จะจัดฟันก็ควรปรึกษาแพทย์ถึงปัญหาของฟัน และเข้ารับการบริการจากคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ทันตแพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และควรศึกษารายละเอียดให้มากที่สุด เพราะแต่ละคนมีปัญหาก่อนจัดฟันไม่เหมือนกัน อย่าเห็นเพียงประโยชน์ว่าฟันจะสวยเพียงอย่างเดียว และเมื่อมั่นใจแล้วจึงค่อยตัดสินใจจัดฟัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงจะคุ้มค่าและสมความความตั้งใจ

ปัญหาช่องปากที่ควรระวังระหว่างจัดฟัน

ทำความสะอาดยากและฟันผุง่าย ทำให้เกิดกลิ่นปาก เพราะขณะจัดฟันต้องมีการใส่วัสดุจัดฟันอย่างเช่นลวดเข้าไปในช่องปาก ส่งผลให้เกิดช่องว่างหรือซอกระหว่างฟันแล้วทำให้เศษอาหารติดง่ายขึ้น การทำความสะอาดฟันจึงทำได้ยาก ต้องใช้ความใส่ใจและการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอมากขึ้น หากไม่เคร่งครัดเรื่องความสะอาดมากพอ ฟันก็จะผุหรือหินปูนเกาะจนเหงือกอักเสบได้
เหงือกร่น เกิดขึ้นได้จากขณะจัดฟัน อันเนื่องมาจากมีการใส่ตัวครอบที่ด้านในทั้งสี่มุม ตัวครอบนี้จะกดเหงือกจนอาจทำให้เหงือกร่น
ฟันไม่แข็งแรง เนื่องจากมีการเคลื่อนของตำแหน่งฟัน บางรายพบว่าเกิดเลือดออกตามไรฟัน รวมทั้งมีคราบหินปูนเกิดขึ้น ฟันเหลือง เกิดการสูญเสียแร่ธาตุที่เคลือบบริเวณผิวฟัน หรือมีบาดแผลในช่องปาก ซึ่งอาจเกิดได้ง่ายเพราะมีลวดอยู่ในช่องปากนั่นเอง
รู้สึกเจ็บในช่องปาก เพราะต้องมีการดึงลวดเพื่อให้ฟันเคลื่อนไปในตำแหน่งที่สวยงาม จึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตามมาได้