จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะใช้จุลินทรีย์

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะใช้จุลินทรีย์ ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะ ซึ่งบ่อเกรอะคือบ่อรับของเสียทั้งหมดจากส้วมหรือชักโครกลงในบ่อเกรอะ เมื่อของเสียหมักหมมเป็นเวลานานขึ้นจะทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นลอยขึ้นสู่ที่สูง กลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ก็คือ ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide) ลักษณะ เป็นก๊าซไม่มีสี สูตรทางเคมี H2S กลิ่นฉุนค่อนข้างรุนแรง และอีก๊าซชนิดหนึ่ง คือ ก๊าซมีเทน ( CH4 ) ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่นเหมือนก๊าซไข่เน่า

ดังนั้น จะเห็นได้แล้วว่า ตัวการที่ก่อให้เกิดกลิ่นขึ้นมาในบ่อเกรอะก็คือ ก๊าซไข่เน่านั่นเอง กลิ่นเหล่านี้จะสลายไปได้ก็ต่อเมื่อปฏิกิริยาย่อยสลายในบ่อเกรอะสมบูรณ์ ของเสียต่างๆถูกย่อยสลายทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจุลินทรีย์ต้องมีปริมาณมากพอที่จะย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะได้ทั้งหมด ลำพังเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีในระบบหรือในบ่อเกรอะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้อ๊อกซิเจนอาจจะไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ โดยต้องเติมปริมาณจุลินทรีย์ให้เพียงพอกับปริมาณของเสีย ถ้าเติมจุลินทรีย์น้อยไป การย่อยสลายก็ยังไม่สมบูรณ์ นั่นหมายความว่า กลิ่นก๊าซไข่เน่าก็ยังคงมีอยู่ กรณีที่เติมมากจะเป็นผลดีต่อระบบ ทำให้การย่อยสลายทำได้เร็วรวดขึ้น กลิ่นก๊าซไข่เน่าสลายเร็วขึ้น ก๊าซไข่เน่ามีโมเลกุลที่เบาจะลอยจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดก๊าซมากที่สุดคือ ช่วงที่ของเสียต่างๆลงบ่อเกรอะจำนวนมาก จะดันก๊าซให้ลอยขึ้นสู่ที่สูงได้ง่ายๆ ถ้าจะแก้ปัญหากลิ่นก๊าซไข่เน่าต้องพยายามเติมจุลินทรีย์เป็นประจำ อาจจะเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเสียว่ามากหรือน้อย เกิดขึ้นบ่อยๆหรือนานๆมีของเสีย ตราบใดที่ของเสียยังคงมีอย่างต่อเนื่อง กลิ่นก๊าซไข่เน่าก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

เกิดอะไรขึ้นกับห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องส้วมที่มีปัญหาส่งกลิ่นเหม็น

ส้วมหรือห้องน้ำที่ต่อท่อน้ำทิ้ง ( ท่อเดรน )เข้ากับบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับของเสียจากชักโครก ) อาจมีปัญหาก๊าซไข่เน่าจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนเมื่อกดชักโครก ซึ่งจะสิ่งผลก่อให้เกิดกลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆติดตามมาได้ โดยเฉพาะฤดูฝนสำหรับบ่อเกรอะที่เป็นบ่อดินหรือบ่อปูน เมื่อฝนตกน้ำจากใต้ดินจะอิ่มและดันตัว จะทำให้ก๊าซเกิดการลอยตัวสู่ที่สูง ถ้ามีการต่อท่อน้ำทิ้งลงที่บ่อเกรอะ จะทำให้เกิดกลิ่นหรือก๊าซลอยตัวขึ้นมาได้ หรือกรณีที่มีของเสียสะสมอยู่ในท่อน้ำทิ้งจำนวนมาก ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี ของเสียต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมในห้องน้ำ ทั้งสบู่ ทั้งแชมพูและอื่นๆจะไหลผ่านท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนเกาะติดอยู่ตามแนวท่อน้ำทิ้ง เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆเข้า จะทำให้เกิดกลิ่นขึ้น ดังนั้นกลิ่นจากห้องน้ำหรือห้องส้วมจึงมากจากจุดเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาไม่ต้องไปทุบส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง

จุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เป็นจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์หลายๆด้าน เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี ไม่ใช่น้ำยา สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเสียที่เกิดจากการหมักหมมเน่าเสียของวัตถุอินทรีย์ทั้งหลาย ด้านปศุสัตว์และเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพได้เป็นอย่างดี เพราะในจุลินทรีย์มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ใช้ได้ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์

การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น

มีหลายๆท่านที่เข้าใจผิดในการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าการใช้งานนั้นใช้เพียงครั้งแรกก็จบแล้วต่อไปไม่ต้องใช้อีก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดถนัด ในความเป็นจริงแล้ว การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นนั้นขึ้นอยู่กับปัญหา ถ้าปัญหาหมดแล้วก็สามารถหยุดใช้ได้ แต่ถ้าปัญหามีอย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงสุนัข โดยปกติทั่วๆไปสุนัขก็ต้องปัสสาวะและอุจจาระอยู่เป็นประจำ

ดังนั้นของเสียต่างๆก็จะส่งกลิ่น อยู่ตลอดเวลาตราบใดที่มีสุนัขอยู่ หรือส้วมที่บ้านส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อระบายน้ำ ถ้าไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆจากส้วมหรือบ่อเกรอะ ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเทราดเพียงครั้งเดียวก็ย่อมทำได้ แต่บ้านอาศัยทั่วไปส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยจะเป็นลักษณะใช้งานจากส้วมทุกๆวัน นั่นหมายความว่าสิ่งปฏิกูลหรือของเสียก็เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นจึงต้องใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ อาจจะ 2-3 วันต่อครั้งหรืออาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด กรณีที่มีน้อยก็อาจจะใช้อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ยังทำได้ และยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยจะแน่ใจ นั่นก็คือไม่แน่ใจว่าจุลินทรีย์ดับกลิ่นจะทำให้กลิ่นหายได้ ซึ่งส่วนมากอยากจะซื้อไปทดลองดูก่อนว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่ ในส่วนนี้บอกได้เลยว่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ผ่านการวิจัยและทดสอบจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศเป็นที่แพร่หลาย ประเทศไทยเพิ่งจะรับข้อมูลการใช้จุลินทรีย์ประเภทนี้เพียงไม่กี่ปีในขณะที่ต่างประเทศเขาก้าวหน้าไปไกลหลายปี ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้เลยว่าจุลินทรีย์ดับกลิ่นใช้ดับกลิ่นและใช้ประโยชน์หลายด้านได้ดีจริง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องใช้ตามคำแนะนำและสม่ำเสมอ ถ้าใช้ไม่ถูกหลักอาจจะทำให้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่หรือไม่ได้ผลอะไรเลยก็เป็นไปได้ การใช้จุลินทรีย์ในการดับกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆหรือนำไปใช้บำบัดน้ำเสียตามที่ต่างๆเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและถูกจุด เนื่องจากจุลินทรีย์จะไม่ทำลายหรือกัดกร่อนสิ่งปฏิกูลเน่าเสียที่เกิดขึ้น แต่เป็นการย่อยสลายให้สมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนการใช้สารเคมี อีกทั้งไม่มีการตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม